Skip to main content

PASK.ID

System IdM do zarządzania tożsamością i dostępem

PASK umożliwia zarządzania ścieżką dostępu oraz sprawowanie kontroli nad uprawnieniami pracowników do zasobów. Zapewnia zautomatyzowane procesy m.in. onboardingu, offboardingu, provisioningu uprawnień i synchronizacji tożsamości. Dodatkowo pozwala na zarządzanie dostępami przez Role (RBAC).

Dzięki PASK zminimalizujesz ryzyko nieautoryzowanego dostępu i umożliwisz monitorowanie stanu uprawnień.
Tym samym
podniesiesz poziom bezpieczeństwa zasobów i danych przetwarzanych w Twojej organizacji. 

Zaufali nam między innymi:

Co daje system IdM PASK?

Dzięki PASK sprawnie nadasz, zmienisz lub odbierzesz uprawnienia pracownikom, kontrahentom lub klientom.

Automatyczne zarządzanie dostępami

Zapewnij dostępy dla pracowników i kontrahentów od pierwszego dnia współpracy. Wyeliminuj ryzyko wystąpienia nieużywanych kont, dzięki automatyzacji procesu odbierania uprawnień wraz z terminem zakończenia współpracy.

Uporządkowanie uprawnień

Wskaż standardowe zakresy zasobów dla ról w Twojej organizacji i ustandaryzuj procesy wnioskowania o te dostępy.

Dostęp do historii uprawnień

Zapewnij audytowalność, tworząc raporty z informacjami o aktywnych i historycznych uprawnieniach do zasobów.

Redukcja kosztów

Zastosuj szereg automatyzacji, w efekcie zmniejszając pracochłonność administracji dostępami użytkowników.

Zgodność z regulacjam

Zapewnij dostępy dla pracowników i kontrahentów od pierwszego dnia współpracy. Wyeliminuj ryzyko wystąpienia nieużywanych kont, dzięki automatyzacji procesu odbierania uprawnień wraz z terminem zakończenia współpracy.

Bezpieczeństwo danych

Zadbaj o bezpieczeństwo przechowywanych danych, chroniąc je przed niepowołanym dostępem, a w efekcie przed wyciekiem danych.

Poznaj PASK

Dzięki PASK sprawnie nadasz, zmienisz lub odbierzesz uprawnienia pracownikom, kontrahentom lub klientom.

Automatyczny onboarding i offboarding

Wskaż terminy ważności wszystkich uprawnień, a PASK będzie je monitorował oraz dopilnuje, aby zostały nadane lub odebrane automatycznie przez system lub manulanie przez administratorów w odpowiednim czasie.

Zarządzanie dostępami przez role

Globalna konfiguracja RBAC (Role-Based Access Control) umożliwia automatyczne zarządzanie dostępami za pomocą konfiguracji ról organizacyjnych.

Audyt dostępów

Zapewnij dostęp do raportów o bieżących i historycznych dostępach, które uwzględniają historię akceptacji oraz okresy dostępów. Generuj raporty uwzględniające dane, które są dla Ciebie najistotniejsze, wybierając odpowiednie filtry.

Akceptacja dostępów przez e-mail

Zdecyduj o akceptacji lub odrzuceniu wniosku o nadanie dostępu z poziomu powiadomienia e-mail, nawet w przypadku brak dostępu do PASK.

Powiadomienia

Konfiguruj typy powiadomień, które będziesz otrzymywać za pośrednictwem wiadomości e-mail, wybieraj informacje, o których będzie przypominał system oraz definiuj ich odbiorców.

Automatyczna synchronizacja tożsamości

Skonfiguruj automatyczną synchronizację tożsamości, zaplanuj jej harmonogram oraz zapewnij dostęp do historii synchronizacji.

Wystawianie zamówień

Składaj zamówienia dla kilku osób jednocześnie na różne zestawy dostępów.

Konta domenowe

Skonfiguruj konektor tworzenia kont domenowych, w tym metodę tworzenia loginu i hasła, a następnie zarządzaj nimi bezpośrednio w PASK.

Zapoznaj się z dokumentacją systemową. = „Instrukcja obsługi systemu PASK”
i najważniejszymi funkcjonalnościami na naszym kanale YouTube

Dlaczego PASK?

Realizacja zasady
minimalnych uprawnień

Pracownicy posiadają dostępy jedynie do zasobów, które są niezbędne do realizacji zadań.

Spełnienie wymagań Rekomendacji D (KNF), normy ISO 27001 oraz podniesienie poziomu zgodności z GDPR/RODO.

Zarządzanie dostępem do danych osobowych, przetwarzanych w organizacji.

Wdrożenie już
w 6 tygodni

Wdrożenie już w 6 tygodni, począwszy od analizy struktury organizacyjnej firm, aż po konfigurację i testowanie PASK. Istnieje możliwość samodzielnego wdrożenia przez klienta.

Możliwość instalacji na dowolnym środowisku

Pełna dowolność instalacji PASK: zarówno na serwerze, jak i w środowisku chmurowym.

Możliwość integracji
z systemem HR

Integracja z systemem HR, która pozwala na pobieranie danych o tożsamościach.

Zbudowany w strukturze mikroserwisowej

Niezależne od siebie komponenty pozwalają szybko wprowadzać zmiany i realizować kolejne funkcjonalności.

Budowanie ścieżki nadawania uprawnień

Możliwość modelowania procesów akceptacji i realizacji wniosków dostępowych.

Możliwość integracji
z Active Directory

Konfiguracja oraz zarządzanie konektorami do AD, za pośrednictwem którego PASK zarządza uprawnieniami do systemów.

Regularnie wykonywane testy podatności

PASK regularnie poddawany jest testom podatności przez różnego rodzaju narzędzia.

Co mówią o nas klienci?

Wdrożone rozwiązanie stało się punktem kompleksowej obsługi w zakresie wnioskowania, akceptacji i nadawania lub odbierania uprawnień do systemów.

Dyrektor Działu InformatykiTVN S.A.

Zespół wykazał się kompetencjami w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz zaangażowaniem i skutecznością.

Dyrektor Działu Bezpieczeństwa InformacjiNetia S.A.

Współpraca z firmą Uniteam (PASK) przebiegała bez zastrzeżeń, prace realizowane były sprawnie, terminowo, z wykorzystaniem fachowej wiedzy i doświadczenia.

Marcin Kabaciński – CISOPayPo

Ile kosztuje licencja PASK i wdrożenie?

Napisz do nas


Skontaktuj się z ekspertem

Agata Waś-Wojtkowska
Tel.: +48 784 691 531
agata.was@uniteam.pl