Skip to main content

Sytuacja, w której pracownik kończy współpracę z firmą, niesie potencjalne niebezpieczeństwo, związane z dbałością o prawidłowy obieg informacji wewnątrz firmy. 

  • Co zrobić, żeby zabezpieczyć systemy i dane firmowe przy odejściu pracownika?
  • W jaki sposób automatyzacja offboardingu poprawia bezpieczeństwo danych firmowych?

Poznaj system zarządzania tożsamością i dostępem IAM PASK i dowiedz się jak zabezpieczyć dane firmowe w sytuacji rezygnacji pracownika z pełnienia obowiązków w Twojej firmie.

Zakończenie współpracy z pracownikiem a potencjalne zagrożenie 

Każdy, kto rozpoczyna pracę w danej firmie, musi uzyskać odpowiednie narzędzia, które pozwolą mu na wykonywanie swoich obowiązków. Zalicza się do nich także systemy informatyczne oraz katalogi danych. Niezależnie od stanowiska, zawsze następuje przekazanie tychże narzędzi pod odpowiedzialność pracownika. 

Może to być zwyczajny klucz do drzwi, ale w większości przypadków w grę wchodzą także rozwiązania informatyczne i bazy danych, np. dostęp do firmowego oprogramowania czy też serwera z katalogami informacji. 

Poprawne nadanie uprawnień pracownikowi powinno przebiegać zgodnie z zasadą minimalnych dostępów, co oznacza oddanie pod odpowiedzialność pracownika tylko niezbędnych narzędzi. Wówczas, gdy z jakiejś przyczyny pracownik przestaje pełnić funkcję organizacyjną w firmie, można w prosty sposób zablokować wcześniej nadane uprawnienia. 

Zagrożenie tkwi w szczegółach. Jeśli zarządzanie tożsamością i dostępami w firmie nie przebiega w ustrukturyzowany, zorganizowany sposób, powstaje ryzyko błędu, który może przynieść negatywne skutki. Offboarding manualny wydłuża się w czasie i powoduje możliwość kradzieży newralgicznych danych czy prób zniszczenia lub zdezorganizowania systemów firmowych. Pracownik, który kończy współpracę z firmą, staje się potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych.

Według raportu ESET T1 2022 Threat Report w 2021 roku 70% firm w Polsce doświadczyło cyberataku, który zagrażał bezpieczeństwu danych i systemów IT. Przeciętny koszt ataku to ponad 1 milion złotych.  

Aby zapobiec problemom, powinieneś zabezpieczyć swoją firmę przez wprowadzenie odpowiedniego systemu IAM, dzięki któremu w zautomatyzowany, szybki sposób przeprowadzisz proces usunięcia tożsamości i zablokowania uprawnień.

Bezpieczny offboarding z PASK

Aplikacja PASK jest narzędziem dedykowanym do zarządzania tożsamością i dostępem w firmach. Intuicyjny i przejrzysty interfejs kryje zaawansowane narzędzia do automatyzacji procesów nadawania, modyfikowania i odbierania uprawnień. 

Bezpieczny offboarding z PASK jest możliwy, ponieważ aplikacja gwarantuje rozwiązania dopasowane do potrzeb administracji uprawnieniami. Na efektywny, poprawny offboarding wpływają:

Zasada minimalnych uprawnień

Zasada, według której przyznajesz pracownikom dokładnie tyle dostępów, ile jest potrzebne do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Zgodnie z ideą Zero Trust należy podchodzić do bezpieczeństwa w firmie bez zaufania. 

Każdy użytkownik zasobów firmowych musi zostać zweryfikowany, dlatego też aplikacja PASK udostępnia funkcje, dzięki którym zbudujesz ścieżki minimalnych koniecznych dostępów dla każdej roli organizacyjnej i zostaniesz poinformowany o każdej próbie uzyskania nieautoryzowanego dostępu.

Rola organizacyjna z predefiniowanym zakresem uprawnień

Aplikacja PASK pozwala na kreowanie scenariuszy dostępów, czyli zdefiniowanie zestawu uprawnień, przypisanych danej roli organizacyjnej. Tworząc siatkę uprawnień, bierzesz pod uwagę każde stanowisko w Twojej firmie i prowadzisz indywidualny dla każdej roli organizacyjnej proces deklaracji ról aplikacyjnych wraz z odpowiednimi zakresami uprawnień. 

Tak przygotowany plan dostępów czeka na przypisanie jednostki (tożsamość) do danej roli organizacyjnej. Automatyzacja procesu sprawia, że po przyjęciu pracownika, otrzymuje on dostęp do wszystkich narzędzi tuż po zatwierdzeniu wniosku o akceptację przez administratora zarządzającego uprawnieniami w firmie. 

Kiedy pracownik przestaje pełnić daną funkcję w firmie, w prostych krokach możesz zabrać wszystkie nadane wcześniej uprawnienia, dezaktywując daną tożsamość w systemie PASK. Dzięki temu w jednej chwili odcinasz pracownika od dostępu do wszystkich systemów i danych firmowych, zabezpieczając je przed ewentualnym wyciekiem lub niepożądaną ingerencją.

Nadawanie okresowych dostępów

Aplikacja IAM PASK pozwala na nadawanie uprawnień do zasobów firmowych na określony czas. Kiedy zatrudniasz okresowych pracowników, np. na zastępstwo, możesz z góry ustalić datę nadania oraz datę zablokowania wszelkich niezbędnych do pracy dostępów. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz pamiętać o odebraniu wszystkich uprawnień pracownikowi z dniem zakończenia współpracy – narzędzie automatycznie wykona założony proces zgodnie z nadaną przez Ciebie datą.

Automatyczny offboarding w systemie IAM

System zarządzania tożsamością i dostępami IAM PASK pozwala na przeprowadzenie szybkiego, skutecznego i przede wszystkim bezpiecznego offboardingu. 

Według Fourtune Business Insights niemal 60% zespołów ds. bezpieczeństwa szuka rozwiązań umożliwiających łatwe administrowanie dostępami.

Automatyzacja przebiega w sposób, który zakłada zachowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa zasobów firmy. Wraz z ustaleniem daty zakończenia współpracy, system dezaktywuje wybraną tożsamość i usuwa wszystkie dostępy tego samego dnia. Dzięki temu możesz z wyprzedzeniem zaplanować offboarding i skonfigurować datę dezaktywacji tożsamości w systemie w odniesieniu do daty zakończenia współpracy. Moment odebrania wszystkich dostępów nie jest konfigurowalny, więc należy pamiętać o ustaleniu dnia zakończenia współpracy w systemie, pamiętając o tym, że uprawnienia są blokowane dzień później.

Automatyzacja procesu offboardingu w systemie PASK została zaprojektowana tak, by dezaktywacja tożsamości implikowała usunięcie wszystkich dostępów wcześniej jej przypisanych w jednym momencie. W ten sposób zapewniona jest dodatkowa ochrona zasobów firmowych – pracownik z dniem zakończenia współpracy nie ma możliwości wglądu w systemy i dane firmowe. 

Podsumowanie: Jak zadbać o bezpieczeństwo danych przy rozwiązaniu umowy z pracownikiem?

Bezpieczny i szybki offboarding w PASK gwarantuje:

  • możliwość ustalenia daty dezaktywacji tożsamości w systemie
  • automatyzację procesu odebrania uprawnień
  • zminimalizowanie czasu pomiędzy rozwiązaniem współpracy a odebraniem uprawnień
  • zabezpieczenie zasobów firmowych zgodnie z ideą Zero Trust
  • sprawne nadawanie i odbieranie uprawnień dla pracowników okresowych

System zarządzania tożsamością i dostępami przyczynia się do efektywnego, szybkiego i bezpiecznego offboardingu pracowników, z którymi kończysz współpracę. Poznaj PASK i wybierz bezpieczne rozwiązania dla swojej firmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa
PASK lub w jakim stopniu może pomóc Twojej organizacji?

Skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji.