Skip to main content

Nieuprawniony dostęp do zasobów firmowych i kradzież danych to poważne zagrożenie dla każdej organizacji. Nie chodzi wyłącznie o zewnętrzne ataki hakerskie, na które narażona jest każda organizacja funkcjonująca w cyfrowym świecie. Wewnątrz organizacji są osoby, które korzystają z dostępów do systemów i zasobów firmowych w sposób uprzywilejowany (administratorzy, informatycy, etc.) i również mogą przysporzyć problemów swojej firmie. PAM, czyli z ang. Privileged Access Management pomaga zweryfikować, czy nie nadużywają swoich uprawnień i działają zgodnie z przewidzianą dla nich rolą.

Pracownicy, kontraktorzy, klienci lub podwykonawcy korzystający z firmowej infrastruktury IT, otrzymują swoje tożsamości cyfrowe, za pomocą których logują się do systemów. Każde konto ma uprawnienia adekwatne do stanowiska lub zakresu obowiązków. Nie wszyscy mogą wprowadzać modyfikacje w określonym systemie lub zakładać konta dla nowych użytkowników. Tego typu obowiązki leżą po stronie specjalnych tożsamości, które określane są mianem kont uprzywilejowanych o szerokim zakresie uprawnień w systemach.  

Tożsamości uprzywilejowane

Do tożsamości uprzywilejowanych najczęściej należą administratorzy, konta super użytkowników (np. w bazach danych, serwerach aplikacji itp.). Wysoki poziom ich uprawnień jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania w ramach organizacji, ale stanowi również potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa firmy. Czasami takie konta uprzywilejowane są współdzielone przez zespół. Niestety im większa liczba osób, tym większe ryzyko, że dane mogą wydostać się poza organizację i zostać wykorzystane w niewłaściwy sposób.

Konta uprzywilejowane mogą mieć różnego rodzaju uprawnienia, ale nie oznacza to, że każdy posiadacz takiego dostępu będzie mógł zmienić dowolny element systemu. Najczęściej największy dostęp otrzymują konta tzw. superużytkowników, czyli kont mających nieograniczone możliwości modyfikacyjne w systemach. Można spotkać się także z domenowym kontem użytkownika, umożliwiającym dostanie się do serwera w ramach wskazanej domeny, albo kontem technicznym, które pozwala obsługiwać kwestie związane z poprawnością działania systemu.

Co to jest PAM?

PAM określany również skrótem PIM (z ang. Privileged Identity Management) jest strategią nadzoru nad tzw. sesjami uprzywilejowanymi, czyli działaniami wykonywanymi przez administratorów systemów. 

Tak jak systemy klasy IAM/IdAM umożliwiają zabezpieczanie firmowych danych przed nieuprawnionym dostępem, tak systemy klasy PAM, czyli z ang. Privileged Access Management upraszczają proces przyznawania uprawnień administratorom oraz pozwalają monitorować ich aktywność. PAM zabezpiecza firmowe systemy IT przed wewnętrznymi nadużyciami i zaniedbaniami administratorów systemów. 

Skrótem PAM określa się również Pluggable Authentication Modules, czyli modułowy mechanizm uwierzytelniania. Jest wykorzystywany przez aplikacje, usługi sieciowe i użytkowników. Jest to inne zagadnienie i może nieco dezorientować kogoś, kto nie specjalizuje się w obszarze bezpieczeństwa IT. 

Jak działa PAM?

Zadaniem systemu klasy PAM jest zabezpieczenie całego procesu nadawania uprawnień wszystkim użytkownikom uprzywilejowanym, a także określenie, na jakich zasadach będzie się to odbywać (kto, kiedy, przez jaki czas i w jakim celu otrzyma dostępy). Zmniejsza to ryzyko ewentualnego wycieku danych przez konta uprzywilejowane. Głównym celem PAM jest ułatwienie nadzoru nad wszystkimi operacjami (sesje uprzywilejowane, monitorowanie czynności i zarządzanie kontami administratorów). System PAM wspiera więc cyberbezpieczeństwo i pozwala zapanować nad aktywnościami użytkowników uprzywilejowanych.

Korzyści wdrożenia systemu klasy PAM

Systemy klasy PAM umożliwiają szybkie wykrycie luk obecnych w zabezpieczeniach kont uprzywilejowanych i oferują możliwość sprawdzenia każdego uprzywilejowanego użytkownika systemu oraz skontrolowanie wykonywanych przez niego operacji. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą śledzić w jednym miejscu (centralne zarządzanie) całą aktywność tożsamości uprzywilejowanych, a także przydzielać i wycofywać ich uprawnienia lub ograniczać czasowo.

Rozwiązania PAM chronią szczególnie konta uprzywilejowane, a tym samym zabezpieczają zasoby firmowe przed szkodami wywołanymi przez złośliwe oprogramowanie, które próbuje przejąć kontrolę nad takimi kontami. Ponieważ konta uprzywilejowane bardzo często są celem ataków hakerskich, wdrożenie systemu klasy PAM i przechowywanie poświadczeń dla kont uprzywilejowanych w oddzielnych bezpiecznych repozytoriach zabezpiecza firmę przed ich wrogim przejęciem. System do zarządzania kontami uprzywilejowanymi może wymuszać używanie odpowiednio silnie skonfigurowanych haseł,  które powinny podlegać zmianie w określonym interwale czasowym

Systemowy nadzór nad kontami uprzywilejowanymi umożliwia otrzymywanie w czasie rzeczywistym powiadomień o ryzykownych zachowaniach oraz sprawne przeprowadzenie audytu i przeglądu uprawnień. Odpowiednie skonfigurowanie alertów w systemie PAM zapewnia natychmiastową informację o tym, że dana tożsamość uprzywilejowana uzyskała dostęp do poufnych danych lub systemów. System PAM może również ostrzegać przed zbyt szerokimi uprawnieniami, które zostały przypisane dla określonego konta.

Obecne rozwiązania PAM pozwalają na szybką i łatwą integrację z szerszymi systemami IAM/IdAM w celu jeszcze lepszej ochrony organizacji. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyskuje kompleksową ochronę zasobów firmowych oraz danych, które nie powinny wpaść w niepowołane ręce.

Podsumowanie

Jedną z kluczowych wartości przedsiębiorstwa (obok zatrudnionych ludzi) są wewnętrzne informacje, zawierające m.in. know-how, a także dane osobowe, wrażliwe i poufne (niejawne). Informacje, jakie zawarte są w systemach informatycznych organizacji, dotyczą wszystkich aspektów funkcjonowania firmy i dlatego warto kontrolować, kto i jak z nich korzysta.

Nadawanie uprawnień do zasobów firmowych (np. systemów dziedzinowych takich, jak np. ERP, CRM itd.) odbywa się w sposób hierarchiczny, a co za tym idzie, niektóre tożsamości muszą mieć wyższy poziom uprawnień, aby swobodnie zarządzać dostępami innych użytkowników. Jednak tożsamości uprzywilejowane również potrzebują ochrony przed atakami zewnętrznymi oraz kontroli i monitoringu na wypadek nadużyć wewnętrznych.

Systemy klasy PAM uzupełniają szerszy obszar bezpieczeństwa IT związany z zarządzaniem tożsamościami cyfrowymi i dostępami — IAM/IdAM. Skupiają się na zabezpieczeniu i kontroli tożsamości uprzywilejowanych. Doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wykonywanie codziennych obowiązków wymaga korzystania z licznych systemów informatycznych i obsługi wielu administratorów.

Dzięki Privileged Access Management bez problemu możesz monitorować procesy i niestandardowe aktywności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zabezpieczyć swoją organizację przed nieuprawnionymi działaniami użytkowników i jeszcze lepiej kontrolować dostęp do swoich zasobów firmowych, skontaktuj się z naszym specjalistą. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa
PASK lub w jakim stopniu może pomóc Twojej organizacji?

Skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji.