Skip to main content
Systemy wykrywania zagrożeń i reagowania na nie są kluczowym elementem strategii cyberbezpieczeństwa, która koncentruje się na zapobieganiu, a nie na reagowaniu post factum. Systemy TDR skutecznie radzą sobie z zagrożeniami poprzez analizę luk w zabezpieczeniach. Są zaprojektowane tak, aby wykrywać złośliwe lub nietypowe zachowanie na długo przed wystąpieniem złego zdarzenia. 

Ataki cybernetyczne, jak i naruszenia danych, stają się coraz częstsze z uwagi na to, że organizacje chętnie lokują swoje zasoby w rozwiązaniach chmurowych. Jeśli chodzi o firmy IT, to większość z nich korzysta z więcej niż jednego środowiska w chmurze, a przeciętna firma wdraża w niej wiele oddzielnych aplikacji. Utrudnia to utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach. Istnieje kilka sektorów, które powinny szczególnie skupić się na TDR. Wśród nich wyróżnia się branżę finansową, firmy posiadające duże zasoby danych osobowych (ubezpieczyciele, banki, sieci telefonii komórkowej) lub danych wrażliwych (np. jednostki ochrony zdrowia), a także organizacje zarządzające własnością intelektualną (ośrodki badawcze, koncerny farmaceutyczne, firmy patentowe itp.).

Wykrywanie zagrożeń i właściwa odpowiedź

Jednym z najważniejszych aspektów cyberbezpieczeństwa w organizacjach, które zależą od infrastruktury cloud (ale nie tylko), jest możliwość szybkiego wykrywania zagrożeń (z ang. Threat Detection) lub identyfikowania złośliwego oprogramowania. Wszystko, co może potencjalnie uszkodzić systemy komputerowe lub sieci, czy też przejąć informacje z zasobów, jest w praktyce zagrożeniem. W ramach TDR bierze się pod uwagę oprogramowanie szpiegujące, wirusy, phishingransomware, oprogramowanie DDoS, bonety (zainfekowanie sieci komputerów) oraz tzw. zagrożenia mieszane wykorzystujące różne techniki hakerskie.

Threat Detection and Response oferuje możliwość skoncentrowania się na wewnętrznych oraz zewnętrznych zagrożeniach i umożliwia wykrycie zarówno ataków pochodzących spoza organizacji, jak i naruszeń dokonywanych przez pracowników. Będzie zatem praktyką polegającą na analizie całego ekosystemu bezpieczeństwa w celu zidentyfikowania wszelkich złośliwych działań, które mogą zagrozić organizacji.

Threat Detection

Pojęcie „wykrywania zagrożeń” jest wieloaspektowe, bo nawet najlepsze programy bezpieczeństwa w firmie muszą zakładać najgorsze scenariusze, związane z pokonaniem prewencyjnych zabezpieczeń. Skuteczne wykrywanie zagrożeń wymaga posługiwania się najnowocześniejszymi technikami analitycznymi, opartymi o analizę behawioralną i inne technologie korzystające z AI (z ang. artificial intelligence, czyli sztuczna inteligencja). Systemy zabezpieczające muszą być w stanie szybko i skutecznie wykrywać zagrożenia, aby osoby atakujące nie miały wystarczająco dużo czasu, aby zakorzenić się w poufnych danych.

Systemy TDR odnajdują zagrożenia poprzez wykrywanie anomalii, a następnie analizowanie ich poziomu zagrożenia dla organizacji oraz przygotowania działań łagodzących skutki ewentualnych ataków. 

Chroń zasoby i aktualizuj oprogramowanie

Podczas identyfikowania zagrożeń warto przede wszystkim wyłonić zasoby, które są dla danej firmy najcenniejsze, a także wskazać te, które mogą być najbardziej narażone na atak. Jeśli trudno przewidzieć, co będzie najcenniejsze dla intruza, można zabezpieczyć to, co jest najważniejsze dla przedsiębiorstwa. Warto wziąć pod uwagę, że jednym z elementów wysokiego ryzyka jest przestarzałe oprogramowanie i obecne w nim luki (szczególnie gdy zostają oficjalnie ujawnione po wypuszczeniu aktualizacji).

Rozwiązania TDR zazwyczaj składają się z oprogramowania instalowanego na każdym urządzeniu końcowym (często nazywanego agentem lub czujnikiem punktu końcowego), które łączy się ze scentralizowaną platformą zarządzania, aby monitorować, analizować i raportować zdarzenia.

Wykrywanie zagrożeń wpisuje się zatem w zdolności organizacji IT do szybkiego i dokładnego identyfikowania zagrożeń dla sieci i aplikacji. Jest skutecznym sposobem prewencji (znaczna część firm umacnia swoje zabezpieczenia dopiero po ataku). Trzeba sobie przy tym zdawać sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie zapobiec wszystkim zagrożeniom, ale powinniśmy w miarę szybko dowiadywać się, że padliśmy ofiarą ataku.

Jeśli interesują cię zagadnienia z obszaru cyberbezpieczeństwa lub pragniesz wzmocnić swoją organizację na tym polu, skontaktuj się z naszym ekspertem, który bezpłatnie doradzi Ci w ramach konsultacji,  jakie rozwiązania będą dla Ciebie najkorzystniejsze. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa
PASK lub w jakim stopniu może pomóc Twojej organizacji?

Skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji.