Skip to main content

Standaryzacja procesów wprowadza jasny i czytelny sposób wykonywania działań. Nadawanie uprawnień pracownikom wiąże się z udostępnieniem zasobów firmowych, które muszą podlegać szczególnej polityce bezpieczeństwa, dlatego warto ustrukturyzować ścieżki przyznawania dostępów za pomocą dedykowanych narzędzi IAM.

 • Jakie są główne cele wprowadzenia standaryzacji procesów nadawania uprawnień?
 • W jaki sposób powinna przebiegać standaryzacja procesów nadawania uprawnień pracownikom?

Sprawdź, co zyskasz, wykorzystując system do zarządzania tożsamością i dostępem IAM PASK.

Standaryzacja procesów nadawania uprawnień – cele

Poziom końcowy jest zakładany poprzez standardy, dzięki którym nad przebiegiem wydarzeń pozostaje zachowana kontrola. Standard, w rozumieniu prowadzenia procesów, zakłada poziom końcowy, dzięki którym kontrola nad przebiegiem wydarzeń pozostaje zachowana w każdym przypadku. Każda tożsamość, której uprawnienia nadawane są w sposób ustrukturyzowany, musi przejść określoną odgórnie sekwencję kroków w celu uzyskania dostępów do zasobów firmowych.

Standaryzacja procesów nadawania uprawnień polega zatem na stworzeniu zorganizowanego systemu, według którego każdy pracownik zyskuje adekwatne do swojej roli organizacyjnej dostępy, a administratorzy sektora zarządzania tożsamością i dostępami mają stały, rzeczywisty w czasie wgląd w zakresy uprawnień przydzielonych konkretnym pracownikom.

Organizacja procesów IAM/IdM ma na celu:

#1 Ustandaryzować proces nadawania uprawnień

Predefiniowane ścieżki nadawania uprawnień określane dla konkretnych ról organizacyjnych pozwalają stworzyć jasny, powtarzalny system automatycznego przyznawania dostępów dla każdego pracownika na danym stanowisku.

Proces w systemie PASK odbywa się automatycznie, dzięki czemu nowy pracownik lub osoba, która zmienia rolę organizacyjną, otrzymuje wszystkie niezbędne dostępy w odpowiednim czasie, na przykład w dniu rozpoczęcia współpracy.  

Zautomatyzowany, ustrukturyzowany proces jest powtarzalny, stabilny i przebiega według ustalonej sekwencji zadań.

#2 Uprościć procesy i podnieść ich efektywność

System IAM PASK pozwala sprawnie nadawać uprawnienia na podstawie ustalonych wcześniej schematów.

Praca osób odpowiedzialnych za proces nadawania uprawnień pracownikom ogranicza się do tworzenia kont dla użytkowników i akceptacji wniosków. 

#3 Wyeliminować błędy

Standaryzacja procesów nadawania uprawnień pracownikom ma docelowo wyeliminować możliwość zaistnienia błędów, które mogą w przyszłości okazać się po prostu kosztowne. Dziś dane są droższe od złota – jeśli błąd powstały przez czynnik ludzki doprowadzi do niepoprawnego, nadmiernego udzielenia dostępów, można spodziewać się sporych problemów.

Polityka bezpieczeństwa danych w każdej firmie powinna opierać się na zasadzie minimalnych uprawnień, wg. której każdy pracownik otrzymuje dokładnie tyle dostępów i w takim zakresie, ile jest mu niezbędne do wykonywania swoich obowiązków.

Automatyzacja procesu przyznawania dostępów w systemie PASK eliminuje możliwość powstania błędu. Każda rola organizacyjna ma predefiniowaną siatkę uprawnień, a więc przygotowaną wcześniej zgodnie z wytycznymi dla danego stanowiska. Jedyne, co trzeba zrobić, to przypisać tożsamości odpowiednie  role organizacyjne – dzięki temu pracownik otrzymuje uprawnienia zgodnie z potrzebami stanowiska.

Standaryzacja procesów nadawania uprawnień pozwala wyeliminować błędy, a w przypadku zaistnienia problemu gwarantuje, że ta sama komplikacja nigdy się nie powtórzy.

#4 Zachować bezpieczeństwo danych

Standaryzacja pozwala nadawać uprawnienia w sposób czytelny, zapisywać dane na temat udzielanych dostępów        w jednym miejscu i przede wszystkim, dzięki automatyzacji procesu, przyczynia się do zachowania bezpieczeństwa danych. 

System PASK umożliwia nadawanie uprawnień okresowych i przeprowadzenie automatycznego offboardingu zgodnie z ustaloną wcześniej datą zakończenia współpracy. W ten sposób zwiększa efektywność ochrony danych               i ogranicza możliwość wystąpienia niepożądanych nadużyć. 

#5 Umożliwić sprawne identyfikowanie problemów

System IAM PASK gromadzi dane na temat udzielanych pracownikom dostępów i pozwala generować raporty
w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwy jest stały wgląd w nadane uprawnienia i sprawne identyfikowanie problemów.

Nieupoważnione osoby nie mają wglądu w zasoby firmowe bez wiedzy administratora, a każde nowe udostępnienie danych przebiega w ten sam sposób, z koniecznością akceptacji wniosku.

Jak wprowadzić standard nadawania uprawnień?

Każda firma zatrudniająca pracowników musi zapewnić im dostęp do zasobów: czy to w postaci uprawnień do otwierania określonych pomieszczeń, czy też jako dostęp do baz danych i narzędzi niezbędnych do pracy na danym stanowisku. Im więcej zasobów firmowych jest udostępnianych do dyspozycji pracownika, tym trudniej zachować odpowiedni standard zarządzania uprawnieniami. Wówczas niezbędnym narzędziem administracyjnym staje się system IAM/IdM, który pozwala zorganizować ścieżkę przydzielania uprawnień i centralizuje informacje o aktualnie posiadanych dostępach oraz historycznie podjętych decyzjach.  

Dane zgromadzone przez Expert Insights pokazują, że wciąż 57% firm nie wykorzystuje zautomatyzowanej technologii IAM.

System PASK do zarządzania tożsamością i dostępem, dzięki swojej strukturze, pozwala wprowadzić wysoki standard nadawania uprawnień pracownikom, wraz z zachowaniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa danych. 

Przy wdrażaniu systemu IAM/IdM koniecznym krokiem jest wykonanie audytu zarządzania tożsamością i dostępem, czyli zebranie wszystkich danych na temat udzielonych pracownikom uprawnień i określenie, które z nich są zasadne,
a które nie.

Standaryzacja nadawania uprawnień pracownikom z pomocą systemu PASK przebiega przez:

1. Określenie ról aplikacyjnych:

Inaczej jest to określenie zakresu dostępu do danego zasobu, adekwatnie do potrzeb danego stanowiska. Ról aplikacyjnych w kontekście jednego zasobu może być kilka.

2. Stworzenie ról organizacyjnych:

Czyli zdefiniowanie zbioru ról aplikacyjnych w odniesieniu do konkretnego stanowiska. To działanie jest, innymi słowy, predefiniowaniem ścieżki uprawnień, przewidzianych dla danego stanowiska. Stworzenie ról organizacyjnych pozwala na automatyczne nadanie uprawnień pracownikowi.

3. Przypisanie tożsamości do ról organizacyjnych:

Każda tożsamość w systemie PASK może być przypisana do danej roli organizacyjnej. Tożsamość, czyli pracownik, pełni funkcję na danym stanowisku, a więc wypełnia rolę organizacyjną. Przypisanie tożsamości do roli organizacyjnej w PASK wiąże się z automatycznym złożeniem zamówienia na nadanie uprawnień danej tożsamości. 

Ustalony przez wdrożenie systemu PASK standard procesu nadawania uprawnień jest czytelny, powtarzalny
i automatyczny, w związku z czym zwiększa bezpieczeństwo danych i pozwala na zachowanie kontroli nadawanych uprawnień.

System zarządzania tożsamością
i dostępem – korzyści z zastosowania

System do zarządzania tożsamością i dostępem PASK jest rozwiązaniem, które wprowadza skuteczną standaryzację procesów administracyjnych. Do korzyści z zastosowania systemu IAM PASK należą:

 • prosta i efektywna ścieżka nadawania uprawnień,
 • gromadzenie danych o udzielonych dostępach w jednym miejscu,
 • pełna audytowalność dostępów,
 • zachowanie bezpieczeństwa danych, zgodnego ze standardami prawnymi,
 • automatyzacja procesów nadawania i odbierania uprawnień pracownikom,
 • oszczędność czasu,
 • zmieszenie ryzyka wystąpienia błędów.

Standaryzacja procesów nadawania uprawnień pracownikom z systemem PASK to zapewnienie najwyższej ochrony danych i bezpieczeństwa w firmie. Dzięki wdrożeniu PASK zarządzanie tożsamością i dostępem jest efektywne i proste, a firma może w pełni odzyskać kontrolę nad udzielanymi uprawnieniami.

Podsumowanie: Jak powinna wyglądać standaryzacja procesów nadawania uprawnień w firmie?

Zachowanie wysokiego standardu w zarządzaniu tożsamością i dostępem jest kluczem do stabilnego i w pełni kontrolowanego bezpieczeństwa danych. Standaryzacja procesów nadawania uprawnień powinna przebiegać przez:

 • stworzenie predefiniowanej siatki uprawnień,
 • wdrożenie jednolitego systemu nadawania uprawnień,
 • automatyzację procesów,
 • tworzenie okresowych raportów.

System PASK umożliwia wdrożenie pełnej standaryzacji procesów nadawania uprawnień pracownikom, zwiększenie bezpieczeństwa danych i usprawnienie pracy związanej z zarządzaniem tożsamością i dostępem w firmie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa
PASK lub w jakim stopniu może pomóc Twojej organizacji?

Skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji.