Skip to main content

Dane są warte więcej niż złoto – zabezpieczony obieg informacji w firmie to podstawa polityki bezpieczeństwa każdego przedsiębiorstwa. 

 • Jak chronić dane wewnątrz firmy?
 • W jaki sposób system IAM/IdM zabezpiecza wewnętrzne dane?

Poznaj PASK i sprawdź, jak w prosty sposób w kontrolować obieg danych w firmie.

Zarządzanie tożsamością i dostępami a polityka bezpieczeństwa

Dlaczego bezpieczeństwo danych jest tak ważne? Już przed pandemią cyberataki były jednym z największych źródeł zagrożenia wycieku danych, jednak sam wybuch COVID-19 i zmiana modelu pracy na zdalny, wywołała ogromny skok w obszarze kradzieży danych. 

Jak wynika z raportu Verizon DBIR w samym 2022 roku doszło do ponad 7 013 potwierdzonych naruszeń danych (spośród niemal 1 999 zgłoszonych). Tendencji wzrostowej sprzyja zachowanie modelu pracy zdalnej, transformacja cyfrowa firm oraz korzystanie z rozwiązań chmurowych i open-source.

Według InfoSecurity Group jedynie 36% organizacji ma wgląd w poziom dostępów i uprawnień do swoich zasobów.

Dane te pokazują, jak wiele firm nie dba o zabezpieczenie warstwy dostępów, a tym samym pozostawia luki dla cyberprzestępców, które mogą skończyć się poważnymi skutkami finansowymi.

Niezależnie od rodzaju biznesu, każda organizacja, która zatrudnia pracowników, powinna u podstaw swojej polityki bezpieczeństwa postawić kontrolę uprawnień i dostępów do systemów i zasobów firmowych. Wzrost tendencji do pracy zdalnej wymusza stosowanie odpowiednich narzędzi w sektorze bezpieczeństwa, które wspomogą sprawne i efektywne zarządzanie tożsamością i dostępami.

IDG Security Priorities notuje, że niemal 50% dyrektorów ds. bezpieczeństwa IT stawia na ochronę wrażliwych danych.

System zarządzania tożsamością i dostępami ułatwia kontrolę nad uprawnieniami do zasobów firmowych, optymalizuje pracę w sektorze bezpieczeństwa i pozwala na sprawne przyznawanie i odbieranie uprawnień pracownikom. 

System IAM PASK – kontrola nad uprawnieniami

System IAM/IdM PASK jest rozwiązaniem skrojonym na potrzeby administrowania uprawnieniami. Wdrożenie PASK pozwala w szybki sposób przeprowadzić niezbędną weryfikację przyznanych dostępów i sprawne zarządzanie tożsamością. Centralny rejestr umożliwia wykonanie szybkiego i miarodajnego audytu w czasie rzeczywistym. 

PASK gwarantuje kontrolę nad uprawnieniami przez:

 • Tworzenie predefiniowanych ścieżek dostępów dla każdej roli aplikacyjnej w firmie.
 • Budowanie ról aplikacyjnych w odpowiednich zakresach dla każdego udostępnianego zasobu firmowego.
 • Przypisywanie tożsamości do roli organizacyjnych, co jest równoznaczne z nadawaniem dokładnie takich uprawnień, jakie są niezbędne do pracy na danym stanowisku.
 • Tworzenie okresowych dostępów w przypadku zastępstw, umów zlecenie czy kontraktów o współpracę.
 • Generowanie raportów w czasie rzeczywistym, niezbędnych do efektywnego przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa

Wdrożenie systemu PASK do zarządzania tożsamością i dostępem w firmie to pierwszy krok w tworzeniu skutecznej polityki bezpieczeństwa i ochrony wrażliwych danych przed cyberatakami w firmie. 

Dzięki automatyzacji procesu nadawania uprawnień możliwość błędnego przydzielenia dostępów jest zminimalizowana. Predefiniowana ścieżka nadawania uprawnień, tworzona zgodnie z zasadą zero-trust, zapewnia szybkie wdrożenie pracownika (tak samo stacjonarnego, jak i zdalnego), zapobiegając możliwości powstania luk w uprawnieniach. 

Tak przeprowadzony onboarding lub zmiana uprawnień związana z wewnętrzną rotacją pracowników chroni wrażliwe dane przed cyberatakami, które powstają głównie przez nieuwagę i podatność ludzką. Zhackowany komputer osobisty z dostępami do wrażliwych danych firmowych to otwarta ścieżka dla cyberprzestępcy.

Zgodnie z informacjami AAG-IT, 2022 roku zanotowano niemal 480 milionów ataków ransomware na całym świecie

Przykład: Użytkownik z nieodpowiednimi uprawnieniami a atak ransomware

 • Zatrudniony w firmie pracownik pełni funkcję organizacyjną, w której nie przewidziano konieczności nadawania uprawnień administratora, pozwalających na instalowanie oprogramowania. 
 • W procesie manualnego nadawania uprawnień pominięto tę kwestię i stworzono lukę bezpieczeństwa.
 • Komputer osobisty zaatakowany przez cyberprzestępcę jest narzędziem, z którego może on zainstalować oprogramowanie ransomware i zaszyfrować wszystkie newralgiczne dane firmy. 
 • Atakujący żąda okupu za rozszyfrowanie danych.

Stosowanie automatycznego, predefiniowanego procesu nadawania uprawnień w firmie, sprawia, że nawet zaatakowany komputer osobisty pracownika nie staje się narzędziem do kradzieży danych.

Skuteczny offboarding z PASK

Zabezpieczenie przed wyciekiem danych powinno obejmować także proces offboardingu pracownika, z którym umowa została rozwiązana. Dzięki automatycznej akcji odebrania wszystkich uprawnień w jednym momencie, możliwej do przeprowadzania z poziomu systemu do zarządzania tożsamością i dostępami, pracownik, który odchodzi z firmy, traci dostępy do zasobów w odpowiednim czasie.

Takie działanie eliminuje możliwość przeprowadzenia przez sfrustrowanego pracownika ataku na dane firmowe. Manualny proces odebrania dostępów jest mniej efektywny: zabiera dużo czasu, angażuje pracowników administracyjnych, może skutkować błędami. 

PASK umożliwia ustalenie daty rozwiązania umowy i automatycznie odbiera dostęp do wszystkich przyznanych wcześniej dostępów. W ten sposób zasoby firmy są bezpieczne, a ryzyko utraty danych spada do minimum. 

Skuteczny offboarding z PASK pozwala:

 • ustalić datę dezaktywacji tożsamości
 • zabezpieczyć dane firmowe (Zero Trust)
 • zminimalizować czas pomiędzy zakończeniem współpracy a odebraniem uprawnień
 • przeprowadzić automatyczne odebranie wszystkich uprawnień

Podsumowanie: Jak zabezpieczyć się przed wyciekiem danych w firmie?

Zabezpieczenie zasobów firmowych przed cyberatakami, w tym ochrona wrażliwych danych, to priorytet w skutecznej polityce bezpieczeństwa firmy. Aby rozpocząć proces ochrony danych, trzeba zacząć u podstaw, wdrażając system zarządzania tożsamością i dostępami, który:

 • minimalizuje ryzyko niepożądanego udostępnienia pracownikowi większej liczby uprawnień, niż jest to przewidziane dla jego roli organizacyjnej,
 • zabezpiecza dane firmowe w przypadku cyberataków na komputery osobiste pracowników,
 • zmniejsza możliwość potencjalnego wystąpienia ataku wewnętrznego przy rozwiązaniu współpracy z pracownikiem,
 • pozwala wykonać szybki audyt bezpieczeństwa i generować raporty w czasie rzeczywistym,
 • umożliwia automatyzację procesu onboardingu i offboardingu pracownika,
 • przywraca pełną kontrolę nad uprawnieniami w firmie.

System IAM/IdM PASK chroni zasoby firmowe, umożliwiając efektywne zarządzanie tożsamością i dostępem w firmie.