Skip to main content

Ochrona danych i zasobów firmy są kluczowymi obszarami w firmie, zwłaszcza po zakończeniu projektu. Nieautoryzowany dostęp do danych i zasobów firmy może prowadzić do utraty ważnych informacji, a także do strat finansowych i reputacyjnych. Dlatego ważne jest, aby podjąć odpowiednie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i zasobów firmy po zakończeniu projektu.

  • O czym pamiętać po skończonym projekcie, aby zapewnić ochronę danych i zasobów firmowych?
  • W jaki sposób automatyzacja odbierania dostępów poprawia bezpieczeństwo danych firmowych? 

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób zapewnić ochronę danych i zasobów firmowych po skończonym projekcie. 

O czym pamiętać po skończonym projekcie, aby zapewnić ochronę danych i zasobów firmowych?

Realizacja projektu wymaga dostępu do różnych rodzajów danych firmowych, które są niezbędne do jego prawidłowego przebiegu. Przykładami takich danych są: dane o klientach, dane finansowe, informacje o procesach biznesowych, materiały dotyczące zasobów ludzkich, dostęp do technologii, czy dane dotyczące konkurencji. Posiadanie wyżej wymienionych zasobów wśród członków projektu jest uzasadnione podczas wykonywania projektu. Sytuacja zmienia się, gdy projekt zostanie zrealizowany, a członkowie projektu nadal mają dostęp do materiałów firmowych. Wówczas może nastąpić zagrożenie wynikające z utraty danych i nieuzasadnionego dostępu do zasobów firmowych, co może powodować wiele problemów m.in. starty finansowe, negatywny wpływ na wizerunek i pozycję na rynku, odpowiedzialność prawną za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Cyberprzestępcy i wirusy komputerowe przychodzą na myśl najczęściej, gdy myślimy o ryzyku wycieku danych. Okazuje się jednak, że to właśnie pracownicy są najsłabszym ogniwem. Według badań Safetica, aż 80% przedsiębiorstw doświadcza utraty danych w wyniku błędów popełnionych przez pracowników lub ich celowych zachowań. Najczęściej wyciek danych spowodowany jest przez pracowników, którzy przechodzą do pracy do firmy konkurencyjnej lub rozpoczynają własną działalność gospodarczą. Według badań Instytutu Ponemon w głównej mierze wykradane są informacje o klientach (61%), własność intelektualna (56%) oraz informacje o konsumentach (47%). 

Aby zapewnić ochronę danych i zasobów firmowych należy pamiętać o: 

Kontroli dostępu do danych i zasobów firmy. Należy upewnić się, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do danych i zasobów firmy. W tym celu warto przeprowadzić regularne audyty dostępu i odebrać je osobom, które nie powinny już go posiadać. 

Zarządzaniu tożsamością i dostępem w firmie. Dzięki zarządzaniu tożsamością i dostępem za pomocą jednego systemu w łatwy sposób będziesz kontrolować, kto ma dostęp do danych i zasobów firmy w czasie rzeczywistym.

Ochronie sieci. Ważne jest, aby chronić sieć firmy przed atakami z zewnątrz. Można to osiągnąć przez stosowanie zabezpieczeń sieciowych, takich jak firewalle i szyfrowanie danych.

Monitorowaniu i reagowaniu na potencjalne zagrożenia. Ważne jest, aby monitorować działania w firmie i reagować na ewentualne incydenty bezpieczeństwa. W tym celu warto zainwestować w rozwiązania do monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem, które pozwolą na szybkie identyfikowanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Robieniu backupu i archiwizacji danych. Ważne jest, aby regularnie tworzyć kopie zapasowe danych i zasobów firmy oraz archiwizować je w bezpiecznym miejscu. Dzięki temu, jeśli dojdzie do utraty danych, będzie można je odzyskać.

Szkoleniach i procedurach dotyczących bezpieczeństwa danych i zasobów firmy. Pracownicy powinni być przeszkoleni w temacie bezpieczeństwa danych i zasobów firmy oraz powinni znać odpowiednie procedury postępowania.

Po zakończeniu projektu utrata kontroli nad dostępem do danych i zasobów firmowych może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. W takiej sytuacji liczy się czas, dlatego warto korzystać z zautomatyzowanego procesu odbierania dostępów.

W jaki sposób automatyzacja odbierania dostępów poprawia bezpieczeństwo danych firmowych? 

Automatyzacja odbierania dostępów może okazać się skutecznym rozwiązaniem, pozwalającym na zwiększenie kontroli nad dostępem do danych, ułatwienie zarządzania dostępami, poprawienie przejrzystości oraz zwiększenie skuteczności ochrony danych. Automatyzacja wpływa na wzrost kontroli nad dostępem do danych, ponieważ automatyzacja w szybki sposób pozwala na precyzyjne określenie, które osoby i role mają dostęp do danych oraz jakie uprawnienia posiadają. W przypadku projektu z wyznaczoną datą realizacji można z góry ustalić datę nadania oraz datę odebrania dostępu do danych firmowych.

Aplikacja IAM PASK automatycznie zrealizuje proces odebrania uprawnień zgodnie z określoną datą zakończenia projektu. Dzięki temu możliwy jest szybki, skuteczny i bezpieczny odbiór uprawnień. Korzystanie z aplikacji do zarządzania dostępami umożliwia zapewnienie audytowalności, dzięki śledzeniu, kto i kiedy uzyskał dostęp do danych, co pozwala na szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie ewentualnych problemów związanych z nieprawidłowym dostępem. Automatyzacja pozwala na zarządzanie dostępami nawet w przypadku dużych ilości danych i użytkowników, co jest kluczowe w przypadku rosnących potrzeb i skali działalności firmy.

Podsumowanie 

Ochrona danych i zasobów firmy po zakończeniu projektu jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala zachować bezpieczeństwo danych i zapewnić ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. W tym celu należy przeprowadzić regularne audyty dostępu, zarządzać tożsamością i dostępem, chronić sieć, monitorować działania w firmie i tworzyć kopie zapasowe danych oraz zasobów firmy. Automatyzacja odbierania dostępów dzięki aplikacji IAM PASK umożliwia szybkie i skuteczne zabezpieczanie danych przed nieuprawnionym dostępem. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa
PASK lub w jakim stopniu może pomóc Twojej organizacji?

Skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji.