Skip to main content

Bezpieczeństwo danych to podstawa funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Zarówno dane wewnętrzne firmy, jak i informacje związane z kontrahentami i innymi podmiotami powiązanymi z działalnością muszą być odpowiednio chronione. Dedykowane narzędzie automatyzujące zarządzanie uprawnieniami może znacznie zwiększyć gwarancję bezpieczeństwa danych.

 • W jaki sposób zadbać o ochronę obiegu informacji w firmie?
 • Jak system PASK wpływa na bezpieczeństwo obiegu informacji w firmie?

Poznaj system zarządzania tożsamością i dostępami w firmie i dowiedz się jak skutecznie zmniejszyć ryzyko wycieku danych.

IAM – systemowe zarządzanie tożsamością i dostępami

Ochrona obiegu informacji wewnątrz firmy to podstawa zachowania bezpieczeństwa danych. Każdy pracownik zatrudniony na danym stanowisku powinien mieć uprawnienia i dostęp do takiej liczby danych informatycznych, która jest niezbędna do wykonywania obowiązków – nie więcej.

Proces przyjęcia do pracy nowej osoby lub zmiany stanowiska wymaga wprowadzenia odpowiednich zmian w zakresie udostępniania danych informatycznych oraz baz informacji. Zależnie od rozbudowania stanowiska, jest to proces czasochłonny i narażony na błędy, które mogą powodować niepożądane skutki w postaci wycieku newralgicznych danych, które nie są konieczne do wykonywania codziennej pracy na danym stanowisku i nie powinny znaleźć się w zasięgu konkretnego pracownika.

Dbałość o proces nadawania i odbierania uprawnień to podstawa bezpieczeństwa obiegu informacji. Systemowe zarządzanie tożsamością i dostępem pozwala na zmniejszenie ryzyka błędu. Automatyzacja onboardingu i offboardingu pracowników:

 • zwiększa efektywność zarządzania uprawnieniami,
 • umożliwia wgląd w zdefiniowane ścieżki dostępów w czasie rzeczywistym,
 • pozwala predefiniować uprawnienia dla danych ról organizacyjnych,
 • minimalizuje czas potrzebny na wdrożenie pracownika,
 • pozwala na szybkie zablokowanie dostępów.

Badania Fortune Business Insights pokazują, że 44% specjalistów ds. bezpieczeństwa uważa, że system zarządzania tożsamością i dostępami IAM wyeliminuje obecne luki zabezpieczeń.

Wdrożenie aplikacji do zarządzania tożsamością i dostępami PASK pozwoli rozwiązać problemy związane z administracją danych i zmaksymalizować bezpieczeństwo obiegu informacji w firmie.

Bezpieczeństwo danych a automatyzacja administracji dostępów

Zarządzanie dostępami (ang. User Access Management) to jeden z najważniejszych elementów sprawnego systemu zabezpieczeń danych w firmie. Administrator, który ma za zadanie przeprowadzać onboarding i offboarding pracowników, jest odpowiedzialny za szybkie wdrożenie pracownika, udostępnianie odpowiednich systemów informatycznych w zakresie przewidzianym dla danej roli organizacyjnej oraz efektywny offboarding, a tym samym dbałość o bezpieczeństwo wszystkich informacji, na których opiera się funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa.

Automatyzacja administracji uprawnieniami powinna zapewniać wysoką efektywność zarządzania dostępami przy maksymalnej ochronie obiegu informacji w firmie. Dedykowane narzędzie, stworzone specjalnie na potrzeby administracji danymi, pozwoli Ci na zachowanie pełnej kontroli nad przydzielonymi uprawnieniami. Aplikacja PASK pozwala dbać o ochronę obiegu informacji w firmie przez:

Stworzenie przejrzystej siatki dostępów

W prosty sposób możesz zarządzać predefiniowanymi ścieżkami dostępów, stworzonymi na potrzeby konkretnych ról organizacyjnych w swojej firmie. Z pomocą jednego narzędzia stworzysz zakresy dostępów w danych rolach biznesowych, które będą czekać na przypisanie nowych tożsamości.

Automatyczny onboarding i offboarding

Stworzenie siatki uprawnień dostosowanych do wymagań każdej roli organizacyjnej sprawia, że kolejne tożsamości, dla których tworzysz wnioski o akceptację, zostają automatycznie przypisane do swoich dostępów. Oszczędzasz przy tym czas i minimalizujesz ryzyko błędu, dzięki czemu każdy pracownik ma dokładnie takie dostępy, które są potrzebne do wykonywania obowiązków.

W przypadku rezygnacji czy zmiany pracownika aplikacja PASK umożliwia przeprowadzenie szybkiego offboardingu i zablokowanie uprawnień do wszystkich obszarów w kilka chwil. Nie musisz martwić się, że dojdzie do niekontrolowanego wycieku czy celowego uszkodzenia systemów w sytuacjach kryzysowych, ponieważ offboarding następuje automatycznie przez dezaktywację tożsamości w panelu zarządzania.

Zachowanie zasady minimalnych uprawnień

Z systemem IAM PASK dokładnie wiesz, jakie dostępy przyznajesz wybranym pracownikom i dbasz o zakresy ról aplikacyjnych, dzięki czemu nikt bez Twojej wiedzy nie ma możliwości korzystania z danych, z których nie powinien. Każdy pracownik czy kontrahent, dzięki predefiniowanej ścieżce uprawnień, otrzymuje dostępy gwarantujące minimalne konieczne zapotrzebowanie – nikt nie wie więcej, niż powinien i nikt nie ma możliwości korzystania z danych, które nie są konieczne do pracy na danym stanowisku, a Ty masz wszystko pod kontrolą dzięki przejrzystemu panelowi zarządzania.

Pełną audytowalność

Narzędzie do zarządzania uprawnieniami pozwala na szybkie generowanie raportów, które dostarczają rzeczywistej informacji o dostępach i uprawnieniach do firmowych zasobów. Dzięki tej funkcji zawsze trzymasz rękę na pulsie i możesz łatwo gromadzić dokumentację archiwalną, która pozwala na dokładne odtworzenie procesów nadawania dostępów w razie potrzeby.

Możliwość ustawienia okresowych dostępów

IAM PASK umożliwia przypisanie tożsamości do określonych zasobów wraz z określeniem konkretnej daty udostępnienia i zablokowania uprawnień. Jeżeli zatrudniasz dodatkową pomoc w intensywnych okresach, możesz nadać im dostępy do zasobów informatycznych dokładnie na czas ich pracy, np. na miesiąc. Odpowiednio funkcja ta sprawdza się także w przypadku konieczności zastępstwa czy innych sytuacjach wymagających chwilowego nadania uprawnień dla nowej lub już istniejącej tożsamości.

Centralny rejestr dostępów – sprawne zarządzanie uprawnieniami

Ustandaryzowane procesy nadawania i odbierania dostępów, zawarte w jednolitej strukturze narzędzia IAM PASK sprawiają, że podejmowane akcje zarządzania dostępami stają się płynne i zorganizowane w czasie.

Centralny rejestr dostępów umożliwia pełną automatyzację procesu zarządzania uprawnieniami. Oznacza to, że wcześniej ustalasz scenariusze i predefiniujesz ścieżki dostępów do zasobów firmowych, a następnie przypisywane do poszczególnych ról organizacyjnych tożsamości zyskują możliwość natychmiastowego przystąpienia do wykonywania swoich obowiązków. Nie tracisz czasu na manualne, często skomplikowane procesy, które nakładają na Ciebie odpowiedzialność i wymagają skupienia. 

System IAM PASK daje możliwość wglądu w ustalone przez Ciebie ścieżki dostępów i ułatwia weryfikację problemów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa w Twojej firmie narzędzie umożliwia także pełną kontrolę nad procesami, a funkcje IAM/IdM sygnalizują niestandardowe próby uzyskania uprawnień. Każde naruszenie jest rejestrowane, a Ty masz możliwość szybkiej i sprawnej reakcji na niepożądane działania.

Według badań IDSA (Identity Defined Security Alliance) aż 94% organizacji doświadczyło problemu naruszenia danych, z czego niemal 80% zarejestrowało takie zdarzenie w ciągu dwóch ostatnich lat.

Narzędzie PASK do zarządzania tożsamościami i dostępami w firmie to jeden z najskuteczniejszych gwarantów utrzymania bezpieczeństwa obiegu informacji, niezależnie od rodzaju Twojej organizacji. Wybierając PASK zyskujesz możliwość sprawnego zarządzania uprawnieniami do zasobów w całkowicie kontrolowany sposób, za pomocą jednego, zaawansowanego narzędzia.

Podsumowanie: Jak efektywnie dbać o bezpieczeństwo obiegu informacji w firmie?

O bezpieczeństwo obiegu informacji w firmie zadbasz, wybierając system IAM PASK, który:

 • Umożliwia tworzenie predefiniowanych ścieżek dostępów,
 • Redukuje możliwość wystąpienia błędów do minimum,
 • Pozwala na wgląd w przyznane uprawnienia w czasie rzeczywistym,
 • Sygnalizuje niepożądane działania,
 • Pozwala na w pełni zautomatyzowany, bezpieczny onboarding i offboarding,
 • Umożliwia nadawanie uprawnień w trybie okresowym.

Efektywne, szybkie i przede wszystkim bezpieczne zarządzanie dostępami w firmie jest możliwe dzięki zaawansowanej technologii zawartej w jednej aplikacji z intuicyjnym interfejsem PASK. Dowiedz się więcej o systemie IAM/IdM i postaw na sprawdzone rozwiązanie w Twojej firmie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa
PASK lub w jakim stopniu może pomóc Twojej organizacji?

Skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji.