Skip to main content

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniteam sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Ks. J. Poniatowskiego, 03-901 Warszawa; kontakt@uniteam.pl

2. Dane osobowe wskazane przez Państwa w formularzu kontaktowym przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. właściwa obsługa Klientów, w tym udzielenie odpowiedzi na kierowane pytania oraz skontaktowanie się z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub skontaktowanie się z Państwem.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu, doradztwa, marketingu oraz księgowe. Państwa dane mogą być także udostępnione na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w szczególności decyzji będących wynikiem profilowania. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

4. Przysługują Państwu następujące uprawnienia, związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:
– Prawo dostępu do treści danych,
– Prawo do sprostowania danych,
– Prawo do usunięcia danych,
– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
– Żądania przeniesienia danych do innego administratora,
– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5. Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub nawiązania z Państwem kontaktu, a po tym czasie będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.