Skip to main content

Pracowity początek roku przyniósł kolejną wersję systemu PASK, która została rozbudowana o nowe funkcjonalności. W wersji 1.9.0 skupiliśmy się na nowym konektorze do Microsoft Entra ID, prezentacji informacji w przystępny sposób oraz dodatkowych usprawnieniach ułatwiających korzystanie z naszego systemu IdM.  

Konektor Microsoft (Entra ID/Azure AD) 

Nowy typ konektora pozwala na integrację z Entra ID, czyli chmurową usługą Microsoft do katalogowania. Działa on analogicznie do zaimplementowanego już w PASK konektora AD, który umożliwia integrację z lokalną usługa Microsoft, czyli popularnym AD. 

Widok dodawania – wybór typu konektora 

W aktualnej wersji konektor Microsoft pozwala na zakładanie oraz blokowanie kont w Entra ID (daw. Azure AD). W przyszłości do systemu zostanie również dodana funkcjonalność provisioningu uprawnień. 

Widok edycji konektora 

 Nowy konektor do Microsoft Entra ID pozwala nam skonfigurować: 

 • schemat tworzenia hasła inicjalnego – dodaliśmy możliwość ustawienia stałej wartości hasła, 
 • schemat tworzenia loginu, 
 • domenę w jakiej chcemy zakładać i blokować konta. 

Istnieje również możliwość ustawienia wymuszania zmiany hasła przy pierwszym logowaniu lub tylko przy pierwszym logowaniu z użyciem MFA (Multi Factor Authentication). 

Widok konfiguracji konektora 

Dashboard 

Od wersji 1.9.0 użytkownicy o rolach Administrator i Audytor, po zalogowaniu do PASK zobaczą dashboard, który uwzględnia najważniejsze informacje i statystyki związane z tożsamościami i procesowanymi dostępami. Dodatkowo posiada on również przydatne skróty do sekcji: 

 • moje zadania, 
 • tworzenie nowego zamówienia, 
 • aktywne zadania, 
 • ostatnia synchronizacja tożsamości, 
 • ostatnie zakończone zamówienia oraz zadania. 

Dashboard PASK 

Sekwencyjne wykonywanie zadań 

Wraz z wersją 1.9.0 wprowadzamy możliwość sekwencyjnego, przyśpieszonego procesu akceptacji i realizacji zadań. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w przypadku odzwierciedlania stanu istniejących już dostępów w PASK. Jedno kliknięcie akceptacji lub realizacji pozwala użytkownikowi na natychmiastowe wykonanie zadania. Następnie, automatycznie jest on przekierowany do kolejnego zadania z listy zadań, które zostały wybrane do sekwencyjnego wykonywania zadań. 

Widok sekwencyjnego wykonywania zadań akceptacji 

Dodatkowe funkcjonalności i usprawnienia 

W ramach wersji 1.9.0. w PASK zostały zaimplementowane również funkcjonalności: 

 • odbierania ról z widoku podglądu tożsamości, 
 • tworzenia zamówienia kopiującego dostępy z widoku podglądu tożsamości, 
 • nowe menu, którego ikony są widoczne w każdym miejscu w systemie, 
 • usprawnienie wizualne komunikatu potwierdzającego sukces akcji w PASK np. w przypadku złożenia zamówienia, 
 • dodanie możliwości ustawienia stałej wartość hasła dla konektorów z możliwością zakładania kont, 
 • usprawnienia graficzne widoku składania zamówienia.