Skip to main content

W wersji 1.10.0 zadbaliśmy, aby nowe funkcjonalności ułatwiały zarządzanie tożsamością i dostępem. Wprowadziliśmy między innymi konektor do Google Workspace, miejsce zapisywania historii zmian na tożsamości oraz zakładkę wyświetlającą procesowane role na jej podglądzie. 

Konektor Google Workspace 

Dążymy do podnoszenia efektywności i usprawnienia pracy, dlatego kolejnej wersje zwykle uwzględniają funkcjonalności związane z automatyzacją procesów. W tej wersji umożliwiamy naszym klientom integrację z Google Workspace, a dokładniej nowy konektor, który może zakładać i blokować konta we wspomnianej wyżej usłudze. 

Widok dodawania – wybór typu konektora 

Konektor do Google Workspace jest autoryzowany kluczem JSON oraz pozwala skonfigurować: 

 • schemat tworzenia hasła inicjalnego – z możliwością ustawienia wymaganej zmiany hasła przy pierwszym logowaniu, 
 • schemat tworzenia loginu, 
 • domenę, w jakiej chcemy zakładać i blokować konta. 

Widok konfiguracji konektora Google Workspace 

Nowe zakładki na widoku tożsamości: Procesowane role i Audyt zmian 

Wprowadziliśmy zmiany w widoku Podgląd tożsamości. Po pierwsze dodaliśmy 3 zakładki: Ogólne, Daty i Atrybuty dodatkowe, które porządkują informacje o szczegółach tożsamości. Ponadto prawa sekcja widoku została rozbudowana o 2 dodatkowe zakładki. 

 • Procesowane role. 

Podgląd tożsamości – zakładka Procesowane role 

W zakładce, użytkownik może zobaczyć wszystkie role, których nadanie lub odebranie jest aktualnie procesowane. Dodatkowo prezentowana jest informacja o tym, czy dany proces jest w statusie “W akceptacji” czy “W realizacji”. 

 • Audyt zmian.

Podgląd tożsamości – zakładka Audyt zmian 

W zakładce prezentowane są informacje na temat zmian w obrębie wybranej tożsamości. Zmiany zapisywane w audycie mogą wynikać z: 

 • synchronizacji tożsamości, 
 • zdarzenia w kontekście cyklu życia tożsamości (onboarding, offboarding, itp.), 
 • zmiany profili RBAC. 

Warto wspomnieć o tym, że Moduł HR w wersji 1.10.0. również został wzbogacony o zapisywanie zmian audytowych, wynikających z dodawania i edycji atrybutów osoby w tym Module. 

Moduł HR- Audyt zmian osoby 

Dodatkowe funkcjonalności i usprawnienia 

W ramach wersji 1.10.0. PASK zostały zaimplementowane również funkcjonalności: 

 • możliwość masowej zmiany daty ważności dostępu roli biznesowej przez przełożonego lub użytkownika z rolą Biznes User z poziomu podglądu tożsamości, 
 • wizualne rozróżnienie oznaczeń statusu “W akceptacji” i “W realizacji” w kontekście wierszy zamówienia, 
 • dodanie statusu “Nieaktywna” w cyklu życia roli biznesowej, 
 • grupowanie powiadomień o wygasających dostępach, 
 • możliwość jednoczesnego zamknięcia wszystkich kart, z wyjątkiem tej, na której znajduje się użytkownik.