Skip to main content

Zarządzanie tożsamością i dostępami w firmie to podstawa skutecznej polityki bezpieczeństwa. Każdy pracownik, także przyjmowany na określony czas, powinien otrzymać uprawnienia do zasobów firmowych niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków.

 • Jak okresowe nadawanie uprawnień wpływa na bezpieczeństwo danych?
 • Kiedy okresowe nadawanie uprawnień jest potrzebne?

Dowiedz się, jak czasowe przyznawanie dostępów wpływa na efektywność zarządzania tożsamością i dostępami w firmie i sprawdź, kiedy warto je stosować.

Okresowe nadawanie uprawnień a bezpieczeństwo danych

Osoba, która została nowozatrudniona, zmienia stanowisko lub awansuje na pozycję ze zwiększonym zakresem obowiązków, musi uzyskać odpowiednie dla swojej roli organizacyjnej dostępy do zasobów firmy, aby móc wykonywać swoje codzienne zadania.

Dobrze ustrukturyzowana ścieżka nadawania uprawnień minimalizuje ryzyko błędu, a tym samym zapewnia wysokie bezpieczeństwo obiegu informacji w firmie. Bezpieczeństwo danych to nadrzędna wartość, o jaką powinna dbać każda organizacja, niezależnie od oszaru działania. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ryzyko naruszenia danych wzrasta i dla takich przypadków należy wprowadzić odpowiednio zaplanowane rozwiązania, aby skutecznie zapobiegać ewentualnym wyciekom danych.

Okresowe nadawanie uprawnień pozwala stworzyć strukturę zasobów i ról aplikacyjnych wraz z odpowiednimi zakresami, przypisanych do konkretnej roli aplikacyjnej oraz z góry określić czas aktywności nadanych uprawnień dla konkretnej tożsamości w firmie. Bezpieczeństwo danych pozostaje pod pełną kontrolą, bez możliwości powstawania luk. 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa zasobów przy nieodpowiednio zaprojektowanej siatce okresowych uprawnień powstają wówczas, gdy:

 • uprawnienia są odbierane manualnie po zakończeniu współpracy,
 • wydłuża się czas pomiędzy datą zakończenia współpracy a całkowitym odebraniem uprawnień danej tożsamości,
 • w systemie IAM nie zostanie wprowadzona data lub odpowiednia data dezaktywacji tożsamości,
 • pracownik po zakończeniu współpracy ma dostęp do zasobów firmowych.

Ostatni punkt odnosi się nie tylko do incydentów wewnętrznych, ale też do cyberataków, które są szczególnie niebezpieczne w przypadku modelu pracy zdalnej. Podczas ataku na prywatne zasoby pracownika, który może mieć miejsce już po zakończeniu współpracy z daną osobą, istnieje wysokie ryzyko niepożądanych prób uzyskania dostępów do większej liczby danych, a także wycieku danych, do których dostęp miał pracownik w czasie pełnienia swojej funkcji organizacyjnej w firmie.

Kiedy wykorzystać okresowe nadawanie uprawnień?

Okresowe nadawanie uprawnień w systemie IAM PASK pozwala na zachowanie pełnej kontroli przyznawanych dostępów w czasie odpowiadającym datom rozpoczęcia i zakończenia współpracy z danym pracownikiem.

Funkcja okresowego nadawania uprawnień to idealne rozwiązanie dla zarządzanie tożsamością i dostępami, gdy w firmie występuje:

#1 Zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony

Przy zawarciu umowy na czas określony z góry znane są daty rozpoczęcia i zakończenia współpracy. Wówczas przypisując tożsamość do danej roli organizacyjnej, warto wykorzystać funkcję okresowego nadawania uprawnień, która spowoduje automatyczną dezaktywację tożsamości i zablokowanie nadanych dostępów w momencie wygaśnięcia umowy i rozwiązania współpracy.

#2 Zatrudnienie na podstawie kontraktu-zlecenia

Jeżeli firma decyduje się na korzystanie z usług innej działalności w zakresie wykonania zlecenia w danym terminie, funkcja okresowego nadawania uprawnień pozwoli na automatyczną dezaktywację tożsamości lub grupy tożsamości przypisanych do wcześniej zdefiniowanej (specjalnie na potrzeby zlecenia) ścieżki dostępów.

#3 Zatrudnienie na podstawie umowy na zastępstwo

Kiedy pracownik deklaruje dłuższą nieobecność, np. spowodowaną urlopem macierzyńskim, a firma zatrudnia nowego pracownika na podstawie umowy na zastępstwo, okresowe nadawanie uprawnień pozwoli przypisać tożsamość do roli organizacyjnej dokładnie na czas trwania zastępstwa.

#4 Oddelegowanie pracownika do innego działu

W sytuacji oddelegowania pracownika do innego działu na potrzeby wykonania określonej pracy, okresowe przyznanie dostępów umożliwi przydzielenie uprawnień potrzebnych do wykonania obowiązków na czas delegacji.

#5 Niestandardowy projekt

Jeśli pojawia się potrzeba wykonania projektu w danym terminie, czasowe przydzielenie dostępów dla tożsamości lub określonych grup tożsamości pozwala na udostępnienie odpowiednich zasobów firmowych dokładnie na czas trwania realizacji projektu.

#6 Licencja na wsparcie techniczne dot. produktu

Opcja okresowego nadawania uprawnień dla kontrahentów może zostać wykorzystana w przypadku wykupienia licencji na support techniczny dotyczący dostarczonego produktu. Wówczas kontrahent może zyskać dostępy do dokumentacji technicznej produktu na czas trwania licencji, za którą zapłacił.

#7 Subskrypcja czasowa produktu

Niszowe lub specjalistyczne narzędzia podlegające czasowej subskrypcji mogą być udostępniane przez administrowanie uprawnieniami i tożsamościami. Okresowe nadawanie dostępów pozwoli automatycznie dezaktywować dostęp do narzędzia po zakończeniu okresu trwania subskrypcji. 

Onboarding i offboarding w odpowiednim momencie

Okresowe nadawanie uprawnień to funkcja systemu IAM PASK, która pozwala na sprawne zarządzanie tożsamością i dostępami. W dużej mierze dotyczy to pracowników i podwykonawców oraz podmiotów współpracujących z daną organizacją, ale niekiedy istnieje też zapotrzebowanie na udzielenie uprawnień kontrahentom.

Dzięki możliwości ustalenia daty nadania oraz odebrania dostępów każdy onboarding i offboarding odbywa się w ściśle określonych ramach czasowych. Automatyzacja tego procesu przynosi wymierne korzyści w postaci:

 • zminimalizowania prac manualnych,
 • zwiększenia efektywności zarządzania tożsamością i dostępami,
 • zredukowania ryzyka błędów,
 • zachowania wysokiego standardu bezpieczeństwa danych,
 • utrzymania płynności pracy.

Predefiniowane ścieżki dostępów do zasobów firmy wraz z ustaleniem konkretnych dat przyznania uprawnień oraz dezaktywacji tożsamości wpływają na znaczny wzrost efektywności administrowania uprawnieniami w firmie i pozwalają prowadzić skuteczną politykę bezpieczeństwa.

Podsumowanie: Kiedy wykorzystać okresowe nadawanie uprawnień i dlaczego warto stosować tę funkcję?

Stosowanie funkcji okresowego nadawania uprawnień w systemie IAM PASK wspiera wydajność administracji tożsamością i dostępami w firmie i pozwala zachować wyoski poziom bezpieczeństwa danych. Okresowe nadawanie uprawnień sprawdza się szczególnie w przypadku:

 • zatrudnienia na podstawie umowy z określonym czasem jej trwania,
 • oddelegowania pracownika lub grupy pracowników do innego działu,
 • tworzenia projektu z określoną datą wykonania,
 • udostępniania dokumentacji technicznej kontrahentom,
 • subskrypcji czasowej produktu.

Aby w pełni sprawnie i bezawaryjnie zarządzać tożsamością i dostępami w firmie, wybierz system IAM PASK i ciesz się najwyższym standardem bezpieczeństwa zasobów firmowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa
PASK lub w jakim stopniu może pomóc Twojej organizacji?

Skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji.