Skip to main content

Zgodnie z naszym harmonogramem dostarczyliśmy nową wersję 1.8.0. systemu PASK na przełomie 2023 i 2024 roku. Najbardziej istotne funkcjonalności, które wprowadziliśmy to konektor REST oraz Moduł HR. 

Konektor REST  

Nowy typ konektora pozwala na wysyłanie informacji o potrzebie nadania lub odebrania dostępów do systemów zewnętrznych. Do wyboru mamy 2 szablony przesyłanych informacji:  

  • payload podstawowy zawierający najważniejsze informacje potrzebne do podjęcia akcji,  
  • payload rozszerzony zawierający bardziej szczegółowe informacje na temat wymaganej akcji.  

  

Widok dodawania/edycji konektora typu REST  

Konektor REST daje nieograniczone możliwości automatyzowania provisioningu uprawnień. Użycie nowego typu konektora do integracji PASK z innymi systemami to kolejny krok do efektywniejszego zarządzania tożsamościami w organizacji.  

Warto wspomnieć o tym, że PASK umożliwia wybór sposobu uwierzytelniania pomiędzy Kluczem API, a użytkownikiem i hasłem. 

  

Moduł HR  

Moduł HR jest oddzielną przestrzenią w obrębie PASK. Pozwala on na dodawanie pojedynczych tożsamości, tworzenie słowników dla atrybutów tożsamości oraz konfiguracje automatycznej synchronizacji tożsamości do PASK. 

Dashboard Modułu HR  

Stroną główną Modułu HR jest Dashboard prezentujący informacje i statystyki związane z osobami zatrudnionymi w organizacji. W drugiej zakładce mamy możliwość podglądu osób, dodawania nowych oraz edycji istniejących. Trzecia zakładka pozwala na definiowanie wartości dla 3 słowników:  

  • Jednostka organizacyjna,  
  • Stanowisko,  
  • Typ zatrudnienia.  

Takie rozwiązanie zapewnia elastyczność działań w obrębie dodawania i aktualizowania osób w module oraz pilnuje poprawności wpisywania danych w wyżej wymienione pola. Aby w pełni wykorzystać możliwości Modułu HR należy skonfigurować konektor łączący się z bazą danych modułu w PASK a następnie wybrać konektor jako jedną z 3 możliwych konfiguracji synchronizacji automatycznej.  

Dodatkowe funkcjonalności i usprawnienia  

W wersji 1.8.0 zawartych zostało również kilka dodatkowych usprawnień w systemie PASK.  

  • Przebudowa widoku raportów dostępu. Nowa ulepszona wersja raportów pozwala na szybsze ładowanie raportów oraz dostarcza intuicyjny proces konfiguracji raportu.  
  • Dodanie nowego typu raportu – Raport uprawnień. Pozwala na tworzenie raportu zarówno aktywnych jak i historycznych uprawnień.  
  • Rozszerzenie informacji o dacie, o godzinę i minutę w formacie HH:mm w obrębie systemu.  
  • Usprawnienie polegające na wyświetlaniu dodatkowych kolumn z informacjami o dostępnych funkcjach na liście konektorów.  
  • Dodanie możliwości eksportu przy walidacji zmian w Profilu RBAC.