Skip to main content

Firmy, które w ramach swojej działalności przesyłają dane, czy to lokalnie, czy do chmury, lub korzystają z różnych zewnętrznych systemów, muszą zagwarantować bezpieczeństwo zarówno swoim pracownikom, kontrahentom, klientom, jak i zadbać o prawidłowe zabezpieczenie swojego know-how, procesów i procedur. 

Jak wynika z badań TechRepublic rozwiązania IAM mogą zmniejszyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych nawet o 50%, a według firmy Thales – 55% organizacji, które wdrażają rozwiązania IAM, zgłasza poprawę stanu bezpieczeństwa.

Wybór rozwiązania IdM/IAM w miarę rozwoju organizacji nie powinien być opcją dodatkową, a raczej obligatoryjnym rozwiązaniem, jeżeli chcemy zadać o bezpieczeństwo danych oraz usprawnić poszczególne procesy.

 • Jak system IdM usprawnia procesy związane z zarządzaniem dostępami i tożsamością?
 • Czy wdrożenie systemu IdM przynosi wymierne korzyści w firmie?

 

System IdM – co to jest i dlaczego jest przydatny?

System IdM (ang. Identity Management) to rozwiązanie, które wspomaga sprawne i skuteczne zarządzanie dostępami i tożsamością w firmie. W praktyce system IdM pozwala określać odpowiednie role użytkownikom zasobów firmowych, wraz z możliwością zarządzania nimi, tzn. nadawania, modyfikowania i odbierania uprawnień.

U podstaw takiego rozwiązania informatycznego stoją trzy filary:

 • Poprawa bezpieczeństwa danych
 • Usprawnienie pracy działów IT
 • Zapewnienie zgodności z przepisami

Każde z powyższych założeń jest realizowane w systemie IdM przez odpowiednie moduły, umożliwiające tworzenie predefiniowanych ról organizacyjnych z dobranymi uprawnieniami do zasobów firmowych i przypisywanie do nich tożsamości, gromadzenie informacji na temat przydzielonych dostępów oraz wgląd w dane na temat dostępów i tożsamości cyfrowych w firmie w czasie rzeczywistym. 

System IdM jest centralnym rejestrem dostępów do zasobów firmowych, w pełni przystosowanym do procesu bezpiecznego, odpowiedzialnego zarządzania nimi, w zgodzie z RODO i innymi regulacjami prawnymi. 

Pozwala on identyfikować i eliminować ryzyko błędu, tworząc szczelną i spójną metodologię przyznawania oraz odbierania dostępów i zarządzania tożsamością cyfrową w firmie.

Według raportu Internet Crime Report 2020 sporządzonego przez FBI, zgłoszenia dotyczące cyberprzestępczości w obliczu pandemii wzrosły o 69% w porównaniu do roku poprzedniego. 

Na tle nowego rozumienia biznesu to właśnie dane stanowią największą wartość, będącą celem większości cyberprzestępców. W związku z tym prowadzenie jakiejkolwiek działalności on-line musi odbywać się z przestrzeganiem norm bezpieczeństwa, uwzględnieniem ryzyka i zastosowaniem systemów zapobiegających cyberatakom.

W tym celu niezwykle ważnym elementem jest dbanie o prawidłowy przebieg procesów nadawania i odbierania uprawnień oraz zarządzania osobowościami cyfrowymi w firmie.

Dzięki systemowi IdM administrowanie tożsamościami i uprawnieniami jest dobrze zorganizowane i zawsze zgodne z regułami wewnętrznej polityki bezpieczeństwa, co przyczynia się do podniesienia poziomu ochrony danych.

 

Wdrożenie systemu IdM a automatyzacja procesów

Sam proces zarządzania tożsamością i dostępami jest obecny w każdej firmie, niezależnie od jej rozmiaru i branży, w jakiej funkcjonuje.

Dowolnie zatrudniony pracownik, niezależnie od swojego stanowiska, wraz z rozpoczęciem pracy posiada zakres prac i obowiązków, do których wykonywania potrzebuje odpowiednich narzędzi, udostępnionych mu przez pracodawcę. 

Wszelkie działania bazujące na bibliotekach danych i systemach informatycznych są obciążone ryzykiem, w szczególności w tych firmach, które decydują się na transformację cyfrową i bazują na rozwiązaniach typu open source czy chmurowych.

Choć taki model prowadzenia firmy stał się popularny już jakiś czas temu, w obliczu pandemii i konieczności przystosowania się do pracy zgodnie z obostrzeniami, proces digitalizacji biznesu przyspieszył, a obecnie jest już normą.

Zdalny model pracy wymaga wdrożenia odpowiednich systemów, umożliwiających dostęp do zasobów firmowych z dowolnego miejsca, zatem dane są obciążone większym ryzykiem niż dotychczas.

Prawidłowo ustrukturyzowane procesy zarządzania dostępami i tożsamością budują dodatkową barierę przeciw cyberprzestępczości, jednak manualne prace związane z wdrożeniem odpowiedniej struktury przyznawania uprawnień mogą skutkować powstaniem luk bezpieczeństwa.

Wdrożenie systemu IdM, zastępującego część prac manualnych odpowiednią automatyzacją, wpływa na:

 • zwiększenie bezpieczeństwa danych,
 • lepszą organizację zarządzania użytkownikami,
 • przyznawanie i odbieranie dostępów zgodnie z założonymi regułami,
 • eliminację ryzyka błędu w procesie nadawania uprawnień,
 • podniesienie poziomu zgodności z RODO i innymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych,
 • zwiększenie ochrony przed cyberatakami.

Automatyzacja onboardingu i offboardingu pracowników, możliwa przez zastosowanie systemu IdM, przyczynia się do zachowania idei least privilege, w ramach której pracownik ma otrzymać tylko niezbędne uprawnienia do zasobów w odpowiednim zakresie i nie mieć możliwości wglądu w zasoby, które nie są konieczne do wykonywania obowiązków.

System IdM jest także centralnym rejestrem użytkowników i ich uprawnień do zasobów, dzięki czemu pozwala administratorom na kontrolowanie dostępów do baz danych, aplikacji czy systemów.

Dzięki wdrożeniu systemu IdM można w skuteczny sposób definiować tożsamości i zarządzać użytkownikami, ich kontami wraz z hasłami oraz monitorować ich aktywności w systemach firmowych.

 

PASK – system IdM – korzyści dla firmy

System IdM PASK jest rozwiązaniem, które zapewnia nie tylko efektywne zarządzanie tożsamością i dostępami w firmie, ale także pozwala wdrożyć automatyzacje na szczeblach, które znacznie ułatwiają administrowanie uprawnieniami, w tym:

 • automatyczny onboarding i offboarding pracowników,
 • nadawanie okresowych uprawnień z ustaloną datą dezaktywacji tożsamości,  
 • budowanie ścieżek nadawania uprawnień dla nowych tożsamości w firmie.

Ponadto, zastosowanie systemu IdM wspiera proces uzyskania certyfikacji RODO i zwiększa kontrolę nad dostępami do zasobów przez możliwość generowania raportów dotyczących ogółu uprawnień nadanych do systemów i zasobów firmowych każdej z tożsamości w firmie. 

Korzyści z wdrożenia systemu IdM PASK, to w szczególności:

#1 Większe bezpieczeństwo 

– przez zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do zasobów, kontrolę uprawnień użytkowników i minimalizację ryzyka naruszeń bezpieczeństwa w zgodzie z ideą least privilege.

#2 Ułatwienie zarządzania tożsamością i dostępami

– dzięki użyciu zorganizowanej, jednolitej struktury przyznawania i odbierania uprawnień, możliwość budowania predefiniowanych ścieżek nadawania dostępów dla nowych użytkowników i łatwość wglądu w rejestr uprawnień.

#3 Sprawne i skuteczne administrowanie uprawnieniami

– poprzez eliminację ryzyka wystąpienia błędu i automatyzację czasochłonnych procesów, związanych nie tylko z zarządzaniem uprawnieniami, ale i dotyczących autoryzacji tożsamości, generowania raportów i dokonywania audytu bezpieczeństwa.

#4 Zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi

– dzięki funkcjom umożliwiającym szybkie i efektywne monitorowanie oraz zarządzanie zgodnością z wymogami prawnymi i wewnętrznymi regułami polityki bezpieczeństwa, a w efekcie minimalizację ryzyka naruszenia zgodności z przyjętymi normami.

System IdM PASK bezpośrednio wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa danych i ułatwia prowadzenie procesów administracyjnych w działach IT. 

 

Podsumowanie: Dlaczego warto wykorzystać system IdM PASK w firmie?

Wdrożenie systemu IdM w firmie jest działaniem usprawniającym procesy w obrębie jednego z najważniejszych obszarów polityki bezpieczeństwa – efektywnego zarządzania tożsamością i dostępami. Dlaczego to właśnie PASK jest odpowiednim rozwiązaniem?

 • Całkowite wdrożenie systemu PASK trwa 6 tygodni.
 • Można go zainstalować zarówno na serwerze, jak i w środowisku chmurowym.
 • Jest zaprojektowany i zbudowany w strukturze mikroserwerowej, pozwalającej na szybkie dokonywanie zmian i implementowanie nowych funkcjonalności.
 • Zapewnia wszystkie funkcje niezbędne do organizacji i prowadzenia skutecznej administracji tożsamością i dostępami w firmie.
 • Zwiększa poziom bezpieczeństwa danych i wprowadza ochronę zgodną z założeniami norm prawnych, w tym RODO.

System IdM PASK jest sposobem na efektywną reorganizację procesów zarządzania tożsamością i dostępami, który sprawdza się w firmach operujących na dużej liczbie danych, ale i w organizacjach, które zatrudniają wielu pracowników lub przechodzą proces digitalizacji i chcą wdrożyć odpowiednie systemy wspomagające zachowanie bezpieczeństwa.