Skip to main content

Co nowego w PASK 1.11.0? 

  • Rekoncyliacja uprawnień.

Dodatkowe funkcjonalności i usprawnienia 

  • Rozbudowa Raportu dostępów o możliwość filtrowania zasobów.
  • Możliwość wyłączenia wszystkich powiadomień bez utraty konfiguracji.
  • Rozszerzenie podglądu definicji wniosków o informacje dotyczące kategorii ról biznesowych oraz uzasadnienia zamówienia na widokach zamówień, wniosków i zadań.
  • Rozbudowa listy grup tożsamości możliwość podglądu jej składu.
  • Alternatywny widok listy tożsamości, prezentujący je w formie kafelków w alfabetycznym porządku.

Rekoncyliacja uprawnień 

Rekoncyliacja uprawnień umożliwia porównanie ich stanu pomiędzy PASK a zewnętrznymi systemami, w których są one nadawane. Dzięki temu procesowi można uzyskać większą kontrolę nad uprawnieniami i zapewnić ich zgodność. 

Rekoncyliację w PASK można przeprowadzić na dwa sposoby opisane poniżej.  

  • Manualnie – przy użyciu pliku Excel w odpowiednim formacie.
   Użytkownik może zaimportować plik do systemu PASK i zainicjować proces rekoncyliacji. W trakcie którego system porówna dane dotyczące uprawnień w PASK z tymi zawartymi w zaimportowanym pliku.
  • Automatycznie – przy pomocy konektora.
   System umożliwia ustawienie cyklicznego, automatycznego procesu „Rekoncyliacja danych”, który porównuje stan uprawnień pomiędzy PASK i systemami zewnętrznymi, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
   W PASK można skonfigurować dowolną liczbę pojedynczych rekoncyliacji. Podczas konfiguracji należy określić nazwę, zakres oraz powiązać z odpowiednio skonfigurowanym konektorem, który pobiera dane z zewnętrznego systemu.

Zakładka rekoncyliacji w menu głównym 

Raport rekoncyliacji 

Po przeprowadzeniu rekoncyliacji generowany jest raport, dla którego określane są wskaźniki, oceniające ogólny stopień zgodności par uprawnień. Wyróżniamy dwa wskaźniki: 

  • Wskaźnik główny: określający stosunek poprawnych par do sumy poprawnych i błędów głównych.
  • Wskaźnik rozszerzony: wyznaczający stosunek poprawnych par do sumy wszystkich wyników rekoncyliacji (poprawnych par i błędów).

Raport prezentuje szczegółowe porównanie stanu uprawnień, zawiera informacje o tożsamościach, zasobach oraz ich atrybutach. Istotnym elementem raportu jest przedstawienie rezultatu rekoncyliacji dla każdej porównywanej pary uprawnień. Rezultaty są oznaczone kolorystycznie w następujący sposób: 

  • zielony kolor oznacza pełną zgodność par uprawnień,
  • pomarańczowy kolor wskazuje na niezgodności, takie jak: uprawnienie lub tożsamość nie istnieje w PASK czy niepoprawne dane w źródle zewnętrznym,
  • czerwony kolor sygnalizuje błędy główne, takie jak: brak uprawnienia w źródle zewnętrznym lub w PASK, niepoprawne dane w PASK, duplikat uprawnienia czy brak unikatowości atrybutu tożsamości.

Raport umożliwia filtrowanie listy par uprawnień, które mają pełną zgodność ze źródłem zewnętrznym oraz błędnych par.  

W PASK istnieje możliwość podglądu historycznych raportów rekoncyliacji. 

Raport rekoncyliacji 

Powiadomienie o zakończonej rekoncyliacji  

Dodano nowy typ powiadomienia „Zakończenie rekoncyliacji tożsamości”, które jest wysyłane do wybranych tożsamości lub grup. Powiadomienie informuje o zakończeniu rekoncyliacji i umożliwia przejście do raportu. Zawiera również podstawowe informacje dotyczące procesu rekoncyliacji, w tym: 


  • Status: potwierdzający zakończenie rekoncyliacji,

  • Zasoby: określające, które systemy były objęte rekoncyliacją,

  • Typ: wskazujący, czy rekoncyliacja była automatyczna czy manualna,

  • Konektor, przy pomocy którego zrealizowano proces,

  • Wskaźniki rekoncyliacji, oceniające ogólny stopień zgodności par uprawnień.


Powiadomienie „Zakończenie rekoncyliacji tożsamości” 

 

Leave a Reply